Det är inte helt ovanligt att man misstar just lyftkranar och liknande maskinkonstruktioner för att vara några nya påfund som uppfunnits i och med den tekniska utveckling som sker i vår värld idag. Tron om att lyftkranar har utvecklats under de senaste åren är till viss del sann – det är ett faktum att vi har kommit väldigt långt i utvecklingen vad gäller lyftkranar och deras funktioner i dagsläget. Något som däremot många har fel i är att lyftkranens början, där den riktiga sanningen faktiskt är att lyftkranar har funnits ändå sen antikens tid då romarna byggde sina ståtliga moment. En lyftkran i Jämtland idag verkar i grund och botten på in princip samma sätt som den gjorde för flera tusen år sen, med några förändringar och förbättringar såklart. Men hur fungerar egentligen en lyftkran?

Hur fungerar en lyftkran?

Med tanke på att det idag finns en hel del olika typer av lyftkranar kan det vara lite svårt att förklara exakt i detalj just hur en lyftkran fungerar. Grundprincipen och funktionen är ofta den samma, men sen kan vissa delar och utvecklade funktioner skilja sig åt. Om vi dock bara utgår från hur en lyftkran fungerar i största allmänheten och ger en enkel förklaring så är det inte svårare än att den styrs och gör sina lyft med hjälp av stålvajrar och taljor, som det kallas. Dessa delar eller ”armar” är kopplade till ett system som möjliggör för oss att styra lyftkranen på begäran, där det då är dessa vajrar och taljor som lyfter eller sänker ner kranen.

En lyftkrans förmåga är alltså baserad på hur dessa vajrar och taljor är kopplade till varandra, hur många det finns kopplade till systemet, hur starka och tåliga de är, samt hur långt de kan sträcka sig. Lyftkranens storlek och kapacitet förändras beroende på dess utformning, där detta system är mycket avgörande – ju längre, ju starkare och ju fler vajrar desto mer och desto högre klarar lyftkranen av att lyfta!

Lyftkranen

Trots att lyftkranen har funnits i flera tusen år är det många som anser att de lyftkranar vi har idag är något slags nytt påfund som vi lyckats skapa på senaste tiden. Principen och själva grundkonstruktionen av lyftkranar uppfanns under antikens tid, så idén och tanken kring maskinen kan vi dessvärre inte ta åt oss äran för.

Men, något som vi som har levt under de senare åren kan ta åt oss äran för är hur lyftkranar ser ut och fungerar i dagsläget. För trots att själva principen om lyftkranar uppfanns för länge, länge sen så finns de otroliga skillnader när det kommer till designen och funktionen på de lyftkranar vi har idag jämför mot de som fanns då.

Förändring från förr

Att exempelvis en lyftkran i Jämtland består av ett system med stålvajrar och taljor som sköter själva lyftet stämmer fortfarande, och den stora skillnaden då man jämför lyftkranar förr och lyftkranar nu handlar alltså inte om grundkonstruktionen eller utformningen i sig – där ser det ungefär likadant ut.

Istället talar man förändring i form av skillnader då det gäller just lyftkranens kapacitet och förmåga att lyfta tungt, där vi under senare år lyckats utveckla lyftkranar som även kan lyfta riktigt högt! Detta är till förtjänst av vår uppfinning som kallas tornkranen.

Tornkranens framkomst

Innan tornkranen uppfanns under 60-talet var den mest kraftiga variant av lyftkranar den så kallade mobilkranen, och då var det helt enkelt inte möjligt att lyfta så tungt och högt som vi kan idag. Alltså är det tack vare tornkranen och den uppfinning som vi har utvecklats så pass väl under de senare åren som vi kan lyfta på de höga höjderna.

Tornkranen är den absolut bästa modellen när det kommer till lastförmåga och lyfthöjd, så innan den fanns var det helt enkelt inte möjligt att använda sig av en lyftkran på det sättet. Andra varianter av lyftkranar, så som mobilkran och kranbil är mer lik den ”uråldriga” konstruktionen och funktionaliteten.

Hur fungerar en lyftkran?