Lyftkranen i Gävle har en lång historia. Behöver du hyra lyftkran i Gävle kan du lita på att det finns gott om kunskap och erfarenhet i stan. Här kan du läsa om kända lyftkranar i Gävle och övriga Sverige.

Gävle hamn har alltid varit en av de viktigaste hamnarna i Sverige. På slutet av 1500-talet var Gävles hamn Sveriges tredje största och härifrån exporterade man koppar, trä, tjära och järn. Bara Stockholm och Lödöse norr om Göteborg var större på den tiden. Senare blev Gävle hamn mest känd för sin import av kaffe, där Gevalia länge dominerade hamnen. Idag har lyftkranarna makat på sig och de gamla hamn- och industrikvarteren är ombyggda till Gävle Strand med moderna bostadskvarter längs kajerna. Men lyftkranarna i Gävle hamn dominerar ännu stadsbilden. Hamnen är idag Ostkustens största containerhamn som domineras av moderna och effektiva så kallade STS-kranar, Ship to Shore-kranar. En STS-kran klarar 30 containerlyft per timme.

Kockumskranen i Malmös hamn

Den enorma vita Kockumskranen med sin välkända silhuett var Sveriges största och mest kända så kallade bockkran. Den fanns i Malmös hamn fram till år 2002 då den under stort mediauppbåd monterades ner och fraktades till Sydkorea. Kockumskranen uppfördes under rådande högkonjunktur åren 1973 – 74. Den var 146 meter hög och hade en lyftkapacitet på 1 500 ton. Hela 75 fartyg, varav 45 tankfartyg, byggdes med hjälp av Kockumskranen som arbetade i treskift och även på helger. De två sista fartygen som byggdes var kryssningsfartyg. Kockumskranens allra sista uppdrag var att lyfta fundamenten till Öresundsbrons högbropelare. Kockumskranen såldes för 1 USD till Huyundai Heavy Industries och är placerad i Sydkorea på världens största varv där den är en av tiotalet stora bockkranar.

Området där Kockums tidigare låg kallas idag för Varvsstaden som idag byggs ut och byggs om med företag, restauranger, bostäder och skolor. Andra svenska hamnstäder vars silhuett från havet dominerats av lyftkranar är Göteborg, Karlskrona, Landskrona och Oskarshamn. Öresundsvarvet i Landskrona avvecklades i början av 1980-talet och har nu ersatts med bostäder.

Giraffkranarna på Djurgården i Stockholm

Lyftkranar kan även vara kända utan att vara stora och starka. De så kallade giraffkranarna på Beckholmen på Djurgården i Stockholm målades med hjälp av en konstnär som giraffer med gula och bruna fläckar, och utgör idag välkända silhuett på Djurgården. Innan kranarna målades användes de i Hammarbyhamnen. Tillsammans med Vasamuseet påminner lyftkranarna om Stockholms långa historia som varvs- och hamnstad. En ångdriven lyftkran från Gävle finns att beskåda på Järnvägsmuseet, och påminner oss om lyftkranens historia i Gävle.

Lyftkranar i Gävle hamn