Inom transportsektorn finns en uppsjö regler att förhålla sig till. Även om den större delen av dessa är en del i gängse förarutbildning, finns också riktlinjer för hur mycket en chaufför får tillryggalägga under ett och samma pass. Kör- och vilotider har en stor inverkan på såväl konkurrens som säkerhet. En ekvation som inte sällan debatteras.

Oavsett hur arbetsmoralen och ambitionen ser ut, finns en korrelation mellan körda mil och skador. För den som har suttit bakom ratten i många timmar, tenderar fokus att påverkas väsentligt. Den som är trött bakom ratten har inte samma reaktionsförmåga som den med en god natts sömn bakom sig. Detsamma gäller såväl privatförare som yrkesmän. Kör- och vilotider anger hur länge man får köra utan paus, samt hur många timmar man får sitta bakom ratten innan man behöver sammanhängande sömn för att ladda batterierna.

Kör- och vilotider som konkurrensfråga

Inom transport finns en ständig konkurrens där utländska åkerier i praktiken konkurrerar på helt andra villkor än Svenska transportföretag. Det ligger dock i allas intresse att vägarna är säkra och att man minimerar de risker som följer med allt för långa pass. Att premiera de åkerier som de facto följer rådande regelverk och kan uppvisa underlag som styrker detta, har blivit en kvalitetssignal. Genom att ha tvingande regler gällande kör- och vilotider kan företag på ett säkert sätt planera de rutter som skall köras varje dag.

Gemensamma regler inom EU

I och med den fria rörligheten inom EU är det viktigt att regelverket är gemensamt. Att arbeta över gränser är vanligt inom transport, varför det är avgörande för implementering av regler att det finns ett konsensus. De förordningar som gäller i EU och EES (EG 562/2006) hanterar bland annat kör- och vilotider. Nivåerna som fastställts skall balansera konkurrensvillkoren så inget land har en orättvis fördel gentemot övriga länders företag.

Utdrag från regelverket om kör- och vilotider:

  • Daglig körtid begränsas till 9 timmar med möjlighet till 1 timmes utökad körtid två gånger i veckan.
  • Maximal körtid begränsas till 56 timmar. Total körtid får under två sammanhängande veckor inte överstiga 90 timmar effektiv tid.
  • Den längsta sammanhängande körtiden sätts till 4 timmar och 30 minuter. Därefter skall chauffören ta en rast om minst 45 minuter.
Ökad säkerhet med kör- och vilotider