Eftersom det inte finns någon text i lagen där det står när och hur man ska använda körjournaler så kan det vara lite förvirrande. Det är upp till varje enskilt företag att bestämma vad som ska ingå i körjournalen och hur de anställda får använda tjänstebilen. Däremot så finns det några bestämmelser angående bilförmån och drivmedelsförmån som baseras på körjournalen. Därför är det bra att använda en elektronisk körjournal som Automile som dokumenterar allt exakt för att undvika att hamna i problem.

Upplägg och innehåll

En elektronisk körjournal ska ha samma rubriker och struktur som en manuellt skriven körjournal. Det är skatteverket som granskar körjournalen för att avgöra om man kan få förmåner eller inte, därför är det viktigt att ha en så detaljerad körjournal som möjligt. Journalen ska alltid innehålla datum för resan, tider för resan, resans ärende, förare, adress, körsträcka samt om man tankade. Detta ska skrivas in i en tabell. Självklart ska man ha med om resan är privat eller inte för att kunna kontrollera att tjänstebilen inte används för mycket för privat bruk. Journalen skickas in varje år till skatteverket för att granskas och kontrolleras.

När man behöver Automile eller annan körjournal

Det finns tre vanliga anledningar till att man behöver använda en körjournal:

  • Man blir skattskyldig till bilen ifall man använder den mer än 10 gånger per år för privat bruk och åker mer än 100 mil totalt. Resor från och till jobbet räknas som privat åkning. Därför är det viktigt att använda körjournalen för att inte bli skattskyldig.
  • Det finns en risk att man får en lägre bilförmån (75% av siffran) om man åker mer än 3000 mil per år med tjänstebilen för arbete. Var noga med att anteckna körsträckan varje gång så man inte åker för mycket.
  • Man blir beskattad för allt drivmedel om man inte skriver ner i körjournalen hur mycket drivmedel man har använt och tankat. Detta gäller om man har fritt drivmedel från arbetsgivaren.

Vid användning en elektronisk körjournal som Automile så dokumenteras allt automatiskt vilket betyder att man inte behöver oroa sig för mycket. Däremot är det alltid bra att föra över datan från körjournalen till en dator för att se till att allt ser bra ut och justera något ifall något är fel. Det bör man göra för att inte strida mot någon av ovanstående regler.

Regler när man använder körjournaler som Automile