WorkMirror erbjuder elektroniska körjournaler till lågt och transparent pris. Företaget är en ”uppstickare” mot exempelvis ABAX. Bland annat vill de ta marknadsandelar genom att erbjuda ”Sveriges lägsta priser”. På dess hemsida presenterar företaget även fyra fördelar med deras system i förhållande till ABAX.

Fördel 1 – GPS-lösningarna

Med GPS-lösningar går det att ha kontroll på fordon och maskiner. En punkt som skiljer företagets produktutbud mot ABAX är GPS-alternativen. Enligt företaget har ABAX ”enbart” batterimonterade enheter medan WorkMirror erbjuder flera alternativ.

  • ODB-uttaget
    Detta kallas även ibland för diagnosuttaget. Det är alltså detta uttag som verkstäderna använder för att nå den information som krävs för uppdatering av elektronik. Här kan alltså även GPS-sändaren monteras.
  • Cigarettuttaget
    Cigarettuttaget används nu för tiden främst till strömförsörjning. Detsamma gäller för vissa av de GPS-modeller som erbjuds via WorkMirror.
  • På bilbatteriet
  • Fristående enhet
    I detta fall sker en föraridentifiering för att säkerställa dess funktion.

Fördel 2 – Priset

Eftersom WorkMirror marknadsför sig med att vara ”Sveriges lägsta priser” är det självklart en kraftig konkurrensfördel. De anger även att ABAX tar ca 220 kr per månaden för sin tjänst. Samtidigt är det inte ett pris som alltid tydligt presenteras eftersom företaget bygger upp kompletta lösningar till sina kunder utifrån dess behov.

Fördel 3 – Pristransparens

WorkMirror påpekar även att de är tydligare med sin prissättning. På hemsidan går det snabbt att se att varje enhet kostar 79 kr per månad (exkl. moms). Detta alltså oavsett om kunden väljer ODB-enhet, batteri-enhet eller USB-enhet. Utöver det kan spårsändare beställs med 5 års batteritid. Den kostar 99 kr. Eftersom det är priset som företaget primärt konkurrerar med är det inte oväntat att priset lyfts upp tydligt på hemsidan. Detta kan ställas mot vissa av företagets konkurrenter där priset inte är lika transparent. Det kan bero på att man vill att kunderna ska kontakta företaget och diskutera fram en passande lösning – men det kan även bero på andra orsaker.

Viktigt att jämföra, WorkMirror, ABAX m.fl

Det finns ett flertal aktörer i Sverige som erbjuder digitala körjournaler. En del har enbart fokus på detta medan andra även erbjuder GPS-spårning och trackingtjänster. Oavsett vilka tjänster som ett företag är behov av är det viktigaste att se över sitt behov och utifrån det välja en tjänst som matchar dessa behov.

WorkMirror presenterar fördelar i förhållande till ABAX